0
جدید بلک افغان نمایش بزرگتر

بلک افغان

محصول جدید

چوبی معطر

فصول سرد

جزییات بیشتر

اطلاعات بیشتر

رایحه اولیه: نمونه های سبز- شاه دانه

رایحه میانی: رزین و صمغ- قهوه-برگ توتون

رایحه پایه: بخور-عود